ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

Στην αγιογραφία, οι μαθητές διδάσκονται την τεχνική της κρητικής σχολής με τον παραδοσιακό τρόπο της αυγοτέμπερας.

Μενού