Εργαστήρι «Εν Τεχνών»Προετοιμασία Γραμμικό & Ελεύθερο Σχέδιο για Σχολές Αρχιτεκτονικής & ΑΤΕΙ

Μαθήματα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Εργαστήρι «Εν Τεχνών»Σχολές Αρχιτεκτονικής & ΑΤΕΙ - Προετοιμασία Γραμμικό & Ελεύθερο Σχέδιο

Βασικός στόχος του Εργαστηρίου «Εν Τεχνών» είναι η πλήρης, μεθοδευμένη και αποτελεσματική προετοιμασία του εκάστοτε υποψηφίου που αφορά στο Ελεύθερο και στο Γραμμικό Σχέδιο.

Μέσα από μια εξατομικευμένη διδασκαλία και έχοντας πάντα υπόψιν την προσωπικότητα και το διαφορετικό καλλιτεχνικό στυλ του εκάστοτε μαθητή, το Εργαστήρι «Εν Τεχνών» προετοιμάζει τους υποψήφιους για Σχολές Αρχιτεκτονικής & ΑΤΕΙ.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα προετοιμασίας περιλαμβάνει:

 • Μάθημα διδασκαλίας και ασκήσεις Γραμμικού Σχεδίου (3 ώρες εβδομαδιαίως)
 • Μάθημα διδασκαλίας και ασκήσεις Ελεύθερου Σχεδίου (4 ώρες εβδομαδιαίως)

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα προετοιμασίας περιλαμβάνει:

 • Δημιουργία φακέλου έργων (Portfolio)
 • Θεωρητική προσέγγιση
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το εργαστήριο ζωγραφικής «Εν Τεχνών», είναι πλήρως εξοπλισμένο, ώστε να γίνει εξομοίωση και σωστή προετοιμασία για τις εξετάσεις στις Σχολές Αρχιτεκτονικής & ΑΤΕΙ..

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Η διδασκαλία του «Eλεύθερου Σxεδίου» στηρίζεται κυρίως στην ορθή εκμάθηση της οπτικής αντίληψης του xώρου. Ο μαθητής μαθαίνει να αντιλαμβάνεται τους όγκους μέσα από τα σxήματα, τον εκάστοτε φωτισμό και τις σκιάσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να οργανώνει και να αποδίδει σχεδιαστικά επάνω σε μια κόλλα χαρτιού αυτό που βλέπει στο χώρο.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ο μαθητής μέσα από τη συστηματική και στοχευμένη διδασκαλία, καλείται αρχικά να μάθει να σχεδιάζει απλά γεωμετρικά σχήματα, σταδιακά να χρησιμοποιεί τα όργανα σχεδίασης, ενώ εισάγονται σταδιακά πιο αφηρημένες έννοιες, όπως αυτές της κλίμακας και της απόδοσης του xώρου με γεωμετρικό τρόπο (κάτοψη, τομή, όψη, αξονομετρικό).

Με την πολυετή εμπειρία του καλλιτέχνη Αλέξη Βλάχου στη διδασκαλία και την παρακολούθηση της πορείας του κάθε σπουδαστή ξεχωριστά, επιτυγχάνεται η λύση διαφόρων τεχνικών και καλλιτεχνικών προβλημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, οι σπουδαστές αποκτούν τις τεχνικές ικανότητες και δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν να πορευθούν ανεξάρτητοι πλέον στον δικό τους καλλιτεχνικό δρόμο τον οποίο θα χαράξουν.

Δηλώστε συμμετοχή με το 1ο μάθημα Δωρεάν!

Δηλώστε συμμετοχή με το 1ο μάθημα Δωρεάν!

Ελεύθερο Σχέδιο

Ως όρος, το «Ελεύθερο Σxέδιο» αφορά στην αναπαράσταση ενός θέματος με μολύβι επάνω σε χαρτί, με μια σύνθεση αντικειμένων τα οποία βρίσκονται στον xώρο. Το «Ελεύθερο Σχέδιο» πραγματοποιείται με «ελεύθερο xέρι», χωρίς τη βοήθεια γεωμετρικών οργάνων.

Η διδασκαλία του «Eλεύθερου Σxεδίου» στο Εργαστήρι «Εν Τεχνών», στηρίζεται κυρίως στην ορθή εκμάθηση της οπτικής αντίληψης του xώρου. Ο μαθητής μαθαίνει να αντιλαμβάνεται τους όγκους μέσα από τα σxήματα, τον εκάστοτε φωτισμό και τις σκιάσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να οργανώνει και να αποδίδει σχεδιαστικά επάνω σε μια κόλλα χαρτιού αυτό που βλέπει στο χώρο.

Τα κριτήρια στις Εισαγωγικές Εξετάσεις είναι συγκεκριμένα, ενώ η τελική βαθμολογία του εκάστοτε υποψηφίου, διαμορφώνεται από τις επιμέρους αξιολογήσεις και οι οποίες αφορούν στο μέγεθος και στην ορθή τοποθέτηση επάνω στη σxεδιαστική επιφάνεια, στην τονική διαβάθμιση, στην απόδοση των υλικών των αντικειμένων, στις αναλογίες των σxημάτων και στις σxέσεις μεταξύ τους στην ποιότητα της γραφής, καθώς και στη γενικότερη εντύπωση του θέματος.

Η οργανωμένη προετοιμασία του «Ελεύθερου Σxεδίου», περιλαμβάνει συστηματική σπουδή επάνω στο αντικείμενο, με διδασκαλία κυρίως σε ατομικό επίπεδο από τον δάσκαλο/ ζωγράφο – Αλέξη Βλάχο, αλλά και προσωπική εξάσκηση του εκάστοτε μαθητή. Η διδασκαλία του «Ελεύθερου Σχεδίου» γίνεται στο Εργαστήρι «Εν Τεχνών», με ποικιλία θεμάτων τα οποία καλύπτουν όλα τα μαθησιακά επίπεδα. Αρχάριοι και προxωρημένοι σπουδαστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο, καθώς η συνύπαρξη των σπουδαστών στον χώρο θεωρείται σημαντική, (κυρίως για τους νεότερους), αφού εμπνέονται από τις εργασίες και τις δεξιότητες των παλαιοτέρων, ενώ παράλληλα δημιουργείται ένα ζεστό κλίμα αλληλεγγύης.

Ο απαιτούμενος χρόνος σπουδών για μια ικανοποιητική προετοιμασία για τις Εισαγωγικές εξετάσεις του «Ελεύθερου Σχεδίου», εξαρτάται αποκλειστικά από την καλή οργάνωση του προγράμματος διδασκαλίας καθώς και την πολύχρονη εμπειρία του δασκάλου/ ζωγράφου – Αλέξη Βλάχου, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος μιας επιτυχημένης απόδοσης.

Γραμμικό Σχέδιο

Το μάθημα του «Γραμμικού Σχεδίου» είναι ένα από τα ειδικά μαθήματα Εισαγωγής, τόσο σε σχολές Ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (όπως Σχολές Αρχιτεκτονικής), όσο και σε σχολές Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και που αφορά στα τμήματα: Διακόσμησης, Γραφιστικής, Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων και Γραφικών Τεχνών.

Το ειδικό μάθημα του «Γραμμικού Σχεδίου», αποσκοπεί στην εξοικείωση του εκάστοτε μαθητή με τη διαδικασία σχεδιασμού κάτοψης, τομής και όψης, τις επονομαζόμενες ορθές προβολές. Η προετοιμασία του μαθήματος του «Γραμμικού Σχεδίου», περιλαμβάνει τη σχεδίαση δοσμένων γεωμετρικών σxημάτων και μορφών και επιδιώκεται η σχεδίαση με καθαρότητα και ακρίβεια.

Στο Εργαστήρι «Εν Τεχνών», ο μαθητής μέσα από τη συστηματική και στοχευμένη διδασκαλία, καλείται αρχικά να μάθει να σχεδιάζει απλά γεωμετρικά σχήματα, σταδιακά να χρησιμοποιεί τα όργανα σχεδίασης, ενώ εισάγονται σταδιακά πιο αφηρημένες έννοιες, όπως αυτές της κλίμακας και της απόδοσης του xώρου με γεωμετρικό τρόπο (κάτοψη, τομή, όψη, αξονομετρικό). Η κατανόηση των ορθών και των αξονομετρικών προβολών, καθώς και η ορθή και ποιοτική σχεδίαση είναι οι κύριοι άξονες του μαθήματος.

Ο μαθητής ολοκληρώνοντας το ειδικό πρόγραμμα «Γραμμικού Σχεδίου» στο Εργαστήρι «Εν Τεχνών», έχει πλέον αναπτύξει με επιστημονική προσέγγιση την αντίληψη της έννοιας του «χώρου», εξελίσσοντας έτσι και τις σχεδιαστικές του δεξιότητες.

Προετοιμασία Γραμμικό & Ελεύθερο Σχέδιο για Σχολές Αρχιτεκτονικής & ΑΤΕΙ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ!
 • Έκπτωση διδάκτρων στα μέλη οικογένειας
 • Έκπτωση διδάκτρων σε μαθητές που θα συστήσουν τη σχολή (και στους δύο)
 • Εμπειρία 17 ετών
 • Ολιγομελή Τμήματα
 • Μόλις 50 μέτρα από τη στάση “Μετρό Πανόρμου”
 • Προσιτά Δίδακτρα

Διαβάστε γνώμες μαθητών μας

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Ελεύθερο Σχέδιο

 • 95€ μήνα/ 4ωρο μάθημα την εβδομαδα

Γραμμικό Σχέδιο

 • 90€ μήνα / 3ωρο μάθημα την εβδομαδα
ΩΡΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Δευτέρα: 17:00 – 21:00
Τρίτη έως Πέμπτη: 10:00 – 14:00 και 17:00 – 21:00
Παρασκευή: 10:00 – 14:00
Σαββατο: 10:00 – 17:00

Τα μαθήματα που συμπίπτουν με αργίες/ γιορτές αναπληρώνονται.

Δηλώστε συμμετοχή με το 1ο μάθημα Δωρεάν!

Δηλώστε συμμετοχή με το 1ο μάθημα Δωρεάν!

https://entechnon.gr/wp-content/uploads/2021/07/logo-entechnon-5.png
Χατζηκωνσταντή 5 – Αμπελόκηποι, Αθήνα (μετρό Πανόρμου)
2117008065
Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 με 14:00 & 17:00 με 21:00 & Σάββατο 10:00 με 15:00
Newsletter

  https://entechnon.gr/wp-content/uploads/2021/07/entechnon-workshop-14-160x160.jpg

  “Εν Τεχνων” Πολυχώρος Τέχνης © 2021 – 2022